studio asker.Full-service interior design studio by Carl Devin Wesselius. 
We take on projects ranging from residential to commercial. 
Renovations and new builds.
© 2024 Studio Asker.

Residence S10


“A place that is in close contact with nature - to escape modern life.”EN Centrally located in The Netherlands lies this private residence, comprising two wooden bungalows. A former studio house designed by the Dutch artist Willem G. Van der Hulst, known as a painter and sculptor. Build in 1964 for himself as a residence to be inspired by the calming rural landscape.

Peace and tranquility immediately overwhelms you when entering the site surrounded by trees and water. You can leave busy lives at the gate. A longing of a young family to create their recreational home here and enjoy the out of doors and time spent together.

Studio Asker has been approached to transform the bungalows into a comforting home with a contemporary Scandinavian cabin-ambience. A place that is in close contact with nature - to escape modern life. Which can be fully enjoyed during the summers, but also feels warm and intimate during the darker days.


NL
Centraal gelegen in Nederland ligt deze particuliere woning, bestaande uit twee houten bungalows. Een voormalige atelierwoning ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Willem G. Van der Hulst, bekend als schilder en beeldhouwer. Gebouwd in 1964 voor hemzelf om zich te laten inspireren door het rustgevende, landelijke landschap.

Deze rust overvalt je onmiddellijk bij het betreden van het door bomen en water omgeven terrein. Je kunt een druk leven achterlaten bij de poort. Het verlangen van een jong gezin om hier hun recreatiewoning te creëren en te genieten van het buitenleven en de tijd samen door te brengen.

Studio Asker is benaderd om de bungalows te transformeren tot een comfortabele woning met een eigentijdse Scandinavische bungalow-gevoel. Een plek die in nauw contact staat met de natuur - om te ontsnappen aan het moderne leven. Waar zomers volop van genoten kan worden, maar die ook warm en intiem aanvoelt tijdens de donkere dagen.


Photography by Flare Department | Mart Goossens.

“Designed for all aspects of family life, to be enjoyed for generations.”EN The first intervention was to re-organise the internal circulation. A clunky volume and multiple walls separating two sides of the main house have been stripped down to its core. Now upon entering, and throughout the living area, you will be amazed by the panoramic views over the ‘polder’ landscape. Situated as a new volume within the space it create’s a logical division between the common area’s whilst feel like an open floor plan.

Carefully curated stacked bricks form a fire place that fits within the house’s proportions. Slightly longer bricks were selected to reflect the bungalow’s horizontal characteristics. This can also be found in the several long cantilevered windows - which frame the area as if were a work of art. Applying a light rail with directional spotlights throughout the room enhances this feeling. A subtle hint to the origins of the artist’s home.

Quality materials and neutral color palettes fill the space, creating a genuine and authentic environment.

Premium oak used on floors, ceiling, and functional elements give a comfortable and warm foundation to the space. Balanced contrast is created by the bluish natural stone, the lime paint and the lighter spruce wall covering. Making the interior an effortlessly soft transition with the outdoor architecture and its surroundings. Everything adds up, it’s all connected and the same proportions and materials are repeated throughout, creating a consistent atmosphere.

The home is decorated with floor-to-ceiling curtains and furniture that is an extension of the house’s aesthetic principles. Such as the Haos armchairs, the Linteloo coffee table and dining chairs by Brdr. Krüger. All kept pure and simple, embracing its function and material qualities. Implemented throughout the house and designed for all aspects of family life, to be enjoyed for generations.


NL
De eerste ingreep was het reorganiseren van de interne indeling. Een onhandig volume en meerdere wanden die twee zijden van het hoofdgebouw scheidden, werden tot de kern gestript. Bij binnenkomst en in het hele woongedeelte word je verrast door een panoramisch uitzicht over het polderlandschap. Gesitueerd als een nieuw volume binnen de ruimte creëert het een logische scheiding tussen de algemene ruimtes terwijl het aanvoelt als een open plattegrond.

Zorgvuldig  gestapelde bakstenen vormen een open haard die past binnen de proporties van het huis. Iets langere bakstenen zijn gekozen om de horizontale kenmerken van de bungalow te weerspiegelen. Dit is ook terug te vinden in de verschillende lange uitkragende ramen - die de ruimte omlijsten als ware het een kunstwerk. De toepassing van een lichtrail met richtbare spots in de ruimte versterkt dit gevoel. Een subtiele hint naar de oorsprong van de kunstenaarswoning.

Hoogwaardige materialen en een neutraal kleurenpalet vullen de ruimte, waardoor er een authentiek interieur ontstaat.

Kwalitatief eikenhout, gebruikt op vloeren, plafond en functionele elementen, geeft een comfortabele en warme basis aan de ruimte. Een gebalanceerd contrast wordt gecreëerd door de blauwige natuursteen, de kalkverf en de lichtere vuren wandbekleding. Zo vormt het interieur moeiteloos een zachte overgang met de buitenarchitectuur en de omgeving. Alles klopt, alles is met elkaar verbonden en dezelfde verhoudingen en materialen worden overal herhaald, waardoor een consistente sfeer ontstaat.

De woning is ingericht met kamerhoge gordijnen en meubilair dat in het verlengde ligt van de esthetische principes van het huis. Zoals de Haos fauteuils, de Linteloo salontafel en eetkamerstoelen van Brdr. Krüger. Alles puur en eenvoudig gehouden, met aandacht voor de functie en de kwaliteiten van het materiaal. Dit is doorgevoerd in het hele huis en ontworpen voor alle aspecten van het gezinsleven, om generaties lang van te genieten.